Steunpunt hoeveproducten
Steunpunt Hoeveproducten maakt deel uit van
Ons
09
Randvoorwaarden en inhouding van premies
Blijkbaar hebben een aantal hoeveproducenten de laatste weken/dagen een brief van Landbouw en Visserij (Markt- en Inkomensbeheer) toegestuurd gekregen met de mededeling dat op basis van een controle van het FAVV 3% van de premies zullen worden ingehouden.

Uit ervaring weten we dat er bij hoeveproducenten door het FAVV meestal gunstige controleverslagen worden afgeleverd wat niet wil zeggen dat er geen opmerkingen zijn. Deze kleine opmerkingen brengen de volksgezondheid niet in gevaar waardoor het FAVV overgaat tot een gunstige beoordeling met het advies de problemen op te lossen tegen een volgende controle.

Het Steunpunt is van mening dat bij een gunstige FAVV beoordeling er geen inhouding kan zijn van premies. Het Steunpunt Hoeveproducten wil een dossier hier rond uitwerken.We willen je dus vragen om ons te laten weten of er bij jou reeds een premieafhouding heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een controleverslag van het FAVV. Op die manier kunnen we ons dossier onderbouwen met reële situaties.

Alvast bedankt!